Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemmar i Föreningen Djurhjälpen till årsmöte.

Dag: 2024-05-25
Tid: 11.00
Plats: Katthemmet i Vaxholm, Eriksövägen 4, Vaxholm
Meddela ditt deltagande senast 2024-05-15 till susan@katthem.nu

Dagordning

 1. Mötets öppnade
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande samt protokollförare för årsmötet
 4. Val av justerare, tillika rösträknare
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Kontroll av närvarande, fastställande av röstlängd, röstberättigade
 7. Styrelsens årsredovisning, framläggande av balans- och resultaträkning samt verksamhets- och revisionsberättelse
 8. Fastställande av balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av föreningens verksamhetsplan
 11. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
 12. Val av ordförande för en tid av två år (väljs vartannat år) *)
 13. Val av kassör för en tid av två år (väljs vartannat år)
 14. Val av tre till fem övriga styrelseledamöter för en tid av ett år
 15. Val av två till fyra suppleanter för en tid av ett år
 16. Val av revisor samt revisorsuppleant för en tid av ett år
 17. Val av valberedning för en tid av ett år varav en i beredningen utses till sammankallande
 18. Val av delegater till stämmor i föreningens dotterbolag för tiden intill nästa årsmöte
 19. Behandling av styrelsen inlämnade propositioner samt av medlemmar inlämnade motioner – proposition från styrelsen gällande stadgeändringar
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

*) Nu sittande ordförande, som valdes på 2 år på årsmötet 2023, har ställt sin plats till förfogande och därmed väljs en ny ordförande på en period av 1 år.

Valberedningens förslag till ny styrelse

RollNamnMandatperiod
OrdförandeCarina FranzénNyval 1 år
KassörÅsa NeumannOmval 2 år
LedamotHans GylesjöOmval 1 år
LedamotYvonne LandinNyval 1 år
LedamotAngela EimeckeNyval 1 år
SuppleantJane LarnefeldtNyval 1 år
SuppleantBitte ForsmarkNyval 1 år
SuppleantJörgen EimeckeNyval 1 år
SuppleantUlla NilssonNyval 1 år

Valberedningens förslag till revisor samt revisorsuppleant

RollNamnMandatperiod
RevisorDaniel Faxéus, Stromson RevisionOmval 1 år
RevisorsuppleantMats Myhrgren, Stromson RevisionOmval 1 år

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du ta hand om mig?

Bli volontär

Våra katter behöver omsorg och omvårdnad alla veckans dagar. Kanske du kan och vill finnas till för dem någon dag på något sätt?

Bli medlem

Genom att bli medlem i Katthemmet i Vaxholm visar du att du stöder vår kamp för de hemlösa katterna.

Det finns inga vildkatter!

Köp vår bok till förmån för katthemmets verksamhet och katter.

Familjens plan.kalender 2024

Köp vår kattkalender till förmån för katthemmets verksamhet och katter.

Kalender 2024

Köp vår kattkalender till förmån för katthemmets verksamhet och katter.

Sponsorer

 • DjurID.se – SKKs ägarregister
 • Envifix AB
 • Evidensia Djurklinikerna Arninge och Åkersberga
 • Hill´s
 • Finborg graphic AB
 • Vaxholmsveterinären
 • Agria Djurförsäkringar
 • Angarn Signal & Ekonomi AB
 • City Garden
 • Blomstra Ekonomi AB
 • Zookompaniet
 • form och fason

Adress och kontakt

Katthemmet i Vaxholm
Föreningen Djurhjälpen
Eriksövägen 4
185 34 Vaxholm
Org nr 802409-2143, PG 540710-1, Swish 123 362 0457.
E-post: kontakt@katthem.nu
Telefon: 0707-660 435

Vi svarar i telefonen i mån av tid. Vi nås säkrast via e-postadressen ovan eller via meddelandefunktionen på vår Facebook-sida.

Katthemmet har öppet för allmänheten den sista lördagen i varje månad kl. 13.00-15.00, med reservation för eventuella ändringar. Se "Nyheter" för aktuell information.

Att köpa katt hos oss

Eftersom många av de omhändertagna katterna har en sorglig historia i bagaget är det extra viktigt att hitta trygga hem som passar just dem.  Läs mer

Om cookies

SVEKATT

Katthemmet i Vaxholm är medlem i Svenska Kattskyddsförbundet - ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Läs mer

Följ oss